2020-08-25

Wdowczyk Jolanta − Geometria wyobraźni

Geometria wyobraźni − prapremiera wystawy
29 sierpnia 2020, w godz. 13-18. 

Galeria Tkacka Na Jatkach, Wrocław, Jatki 19
kurator: prof. zw. Ewa M. Poradowska-Werszler

Tryptyk, materiał: tkanina+przędza+tkanina

Jolanta Wdowczyk studiowała w IWA Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (1981-1986). Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1990). Uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie sztuk plastycznych (1998). Od 1990 pracuje na WPA UAM w Poznaniu. Od 2007 prowadzi samodzielnie Pracownię Projektowania Graficznego.
Artystka uprawia szeroko rozumianą grafikę, rysunek, tkaninę, fotografię i malarstwo pastelowe. Projektuje wnętrza. Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza (1995 i 2016).