2020-10-31

Abakanowicz Magdalena (1930-2017) – Tłum i Klatka


2 października 2020 – 10 stycznia 2021
Albertinum (SKD) w Dreźnie

W ramach projektu Czas nasz | Unsere Zeit | Our Time
najbardziej znane prace Abakanowicz ze zbiorów
Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Tłum oraz Klatka pokazywane są
czasowo w drezdeńskim Albertinum.Widzowie polscy w tym samym czasie mogą obejrzeć
w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
instalację Sandmühle / Młyn piaskowy 
Günthera Ueckera – współczesnego artysty niemieckiego.

Źródło: mnwr.pl

oprac.©kkuzborska

2020-10-30

Uecker Günther – Czas nasz | Unsere Zeit | Our Time


25 października 2020 – 24 stycznia 2021
Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki Współczesnej
Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Wrocław, Wystawowa 1


G. Uecker Młynek do piasku, instalacja, 2015

Zniewolenie człowieka, jego udręczenie, uwikłanie oraz niemoc w obliczu przemocy, lecz również jego siła niszczenia są tematami podejmowanymi zarówno przez Magdalenę Abakanowicz, jak i Günthera Ueckera. 


Zdjęcia: Arkadiusz Podstawka

Pokazywana w Pawilonie Czterech Kopuł praca Sandmühle jest jednym z wczesnych dzieł artysty, do którego Uecker od 1966 roku ciągle na nowo powraca. Monotonnie kręcący się mechanizm tworzy w piasku bruzdy, znikające i formowane na nowo, wywołując skojarzenia z symboliką dalekowschodniej mandali, która stale tworzona i niszczona od nowa odnosi się do przemijania i odrodzenia jako wiecznego cyklu życia.

Więcej: mnwr.pl

oprac.©kkuzborska

2020-10-29

Czechowicz Szymon (1689-1775) – Geniusz Baroku


Muzeum Narodowe w Krakowie
16 października 2020 – 21 lutego 2021

Prezentacja 200 prac Szymona Czechowicza
ze zbiorów z Europy, m.in. Włoch, Francji, Litwy,
 Ukrainy oraz z Ameryki.


Święta Elżbieta Portugalska, 1750, kościół parafialny
pw. Trójcy Przenajświętszej, Tykocin, fot. Damian Kwiecień


Twórczość Szymona Czechowicza – Polaka, który swym talentem zrównał się z najlepszymi włoskimi malarzami swego czasu – nigdy jeszcze nie była przedmiotem osobnej wystawy monograficznej. Wielka prezentacja jego dorobku – ponad 200 obrazów i rysunków – to niezwykła okazja do spotkania z wielką sztuką późnego baroku.
Kolebką baroku był Rzym. Artyści z całej Europy gromadzili się tutaj, by w słynnej Akademii św. Łukasza rozwijać talent. Jednym z nielicznych Polaków w ich gronie był Szymon Czechowicz, który swe rzymskie studia rozpoczął około 1710 roku. Malarstwo barokowe Rzymu odznaczało się w tym czasie klasyczną stylizacją form i monumentalizmem. Biegłość w rysunku, wysmakowany koloryt, ulotna wrażeniowość i umiejętność komponowania scen rozbudowanych, efektownych, w których sfera ziemska przenika się ze sferą niebios zaludnianych przez gromady aniołów, charakteryzowały ówczesną sztukę Wiecznego Miasta. Czechowicz pozostał w nim przez około 20 lat i gdy po 1730 roku wrócił do kraju, był już dojrzałym malarzem, który przez resztę swego długiego i pracowitego życia pozostał wierny ideałom rzymskiego późnego baroku. Szybko zyskał sobie wyjątkową renomę, gdyż nie było u nas w owym czasie żadnego artysty, który mógłby mu dorównać. Możnowładcy, biskupi, zakony zamawiali u niego liczne obrazy do wystroju kościołów na całym rozległym terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wiele z tych dzieł przepadło, wiele jednak istnieje do dziś i świadczy o wybitnym talencie swego twórcy.Kurator: dr Tomasz Zaucha

2020-10-27

Rogala Maria – Spotkanie z Artystką


Ogrody pamięci – wystawa retrospektywna

5-27 października 2020
Galeria Na Nankiera, Wrocław
pl. bpa Nankiera 5

Maria Rogala obchodziła we wrześniu 2020 Jubileusz 90-lecia urodzin oraz 50-lecie członkostwa w Związku Polskich Artystów Plastyków.


Kurator wystawy Adam Marciniak – sekretarz Zarządu ZPAP przywitał Artystkę i Gości oraz opowiedział o karierze zawodowej i drodze twórczej Marii Rogali.prof. Kazimierz Pawlak – prezes ZPAP złożył Marii Rogali gratulacje z okazji Jubileuszu i wręczył kwiaty.

Artystka podziękowała za zorganizowaną wystawę, pierwszą we Wrocławiu.

fot. © Justyna Teodorczyk

fot. © Justyna Teodorczyk
Bezowy tort od Jubilatki smakował wyśmienicie.


Wznieśliśmy toast za zdrowie i kolejne spotkania z Jubilatką Marią Rogalą, winem podanym przez Adama Włodarczyka – artystę i sekretarza Biura Zarządu ZPAP.

Dziękujemy za przybycie Rodzinie i Przyjaciołom Artystki, a także organizatorkom wystawy jubileuszowej Marii Rogali w Legnicy: Justynie Teodorczyk – dyrektorce Galerii Sztuki Ring, oraz Marcie Grzesik-Studzińskiej – st. specjalistce ds. programowych.

Skutkiem pandemii ograniczona liczba osób uczestniczyła w spotkaniu.

Kurator wystawy: Adam Marciniak

Więcej o artystce

foto i oprac.©kkuzborska

2020-10-26

Rogala Maria – 90 dzieł na 90 lat


20 sierpnia – 27 września 2020
Galeria Sztuki Ring, Legnica, Rynek 12-14

Maria Rogala obchodziła we wrześniu 2020 Jubileusz 90-lecia urodzin
oraz 50-lecie członkostwa w Związku Polskich Artystów Plastyków.

Maria Rogala przed Autoportretem, 1953, 81×61 cm