2020-08-29

Specylak Anna − Pokaz toczenia na kole garncarskim

29 sierpnia 2020, Jatkowisko 2
Wrocław, Galeria Domus, w godz. 15-19.

oprac.©kkuzborska