2020-07-07

25. Wschodni Salon Sztuki

Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków
zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie
25. Wschodni Salon Sztuki 2020
  • do 31 sierpnia 2020 – nadsyłanie dokumentacji fotograficznej prac na 25. Międzynarodowy Wschodni Salon Sztuki w Lublinie
  • po 10 września 2020 – zamieszczenie listy zakwalifikowanych prac na stronie organizatora
  • do 7 listopada 2020 – przyjmowanie zakwalifikowanych prac
  • Regulamin do pobrania
Tradycja Lubelskich Salonów Sztuki sięga czasów powstania lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w 1936 roku. Ich kontynuacją są organizowane od 1993 wystawy Wschodniego Salonu Sztuki jako najważniejszej i największej cyklicznej prezentacji sztuki współczesnej we Wschodniej Polsce. Zwracając się do szerokiego grona artystów plastyków, chcemy wyeksponować różnorodne tendencje, poszukiwania oraz wrażliwość artystyczną, zarówno w zakresie formy jak i treści.

Tegoroczny jubileuszowy 25. Wschodni Salon Sztuki został zorganizowany w nowej konkursowej formule. Prezentacja wystawy odbędzie się w Galerii Spotkania Kultur w Lublinie.

Zapraszamy Państwa do udziału i nadsyłania swoich najwartościowszych dzieł. Mamy nadzieję, iż dzieła przyczynią się do pogłębionej refleksji na temat aktualnej sztuki i pozwolą je usytuować w szerszym kontekście sztuki europejskiej oraz światowej.

dr hab. szt. Wojciech Mendzelewski
prezes Okręgu Lubelskiego ZPAP