2023-09-09

Rykała Jacek – Malarstwo


14 września – 15 października 2023
Biuro Wystaw Artystycznych
Jana III Sobieskiego 18, Rzeszów


[…] Malowane przez Rykałę podwórka są bezludne, opustoszałe, nikt nie krząta się na nich, ani nie rozwiesza prania, obecność mieszkańców jest przywoływana jedynie przez znalezione przez artystę w wyburzanych domach zdjęcia i drobne przedmioty: metalowe haczyki, emaliowane numery, skorodowane łańcuchy, okucia i zasuwki. Wbudowane w obrazy okruchy odchodzącego świata przekształcają je w relikwiarze przeszłości, ale proces sakralizacji przebiega też w drugą stronę, wydobyte z mroków zapomnienia, uratowane przed zniszczeniem skrawki „tego-co-było” zyskują nowy wymiar, żyją własnym życiem, trwając wbrew zagładzie rzeczywistości, której były częścią. Takie animistyczne postrzeganie świata jest jednym z przejawów myślenia magicznego. Cudowność rzeczywistości jest dla Rykały wynikiem stadium przejściowego, procesów zmiany, graniczności i niejednoznaczności. 


Nadnaturalna atmosfera jego obrazów budowana jest bez oddalania się od natury, poprzez zacieranie granic między tym, co rzeczywiste i cudowne. Jej istotą jest element niejasności, napięcie wyrażające się w kontrastowych zestawieniach światła i cienia, tego, co ulotne, zjawiskowe i tego, co materialne, zanurzone w banalności życia.
Silny snop światła wydobywa z mroku tła najistotniejsze motywy, wskazując w ten sposób artystyczne i ideowe centrum obrazu: jaśniejące blaskiem bramy, tajemnicze przejścia, ławki i porzucone samochody […].
Violetta Sajkiewicz, Blask czarnego słońca
fragm. tekstu


Jacek Rykała – malarz, poeta, reżyser teatralny, dramaturg. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach (1976). Jest profesorem zwyczajnym w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prowadzi Pracownię Malarstwa. Zorganizował ponad 80 wystaw indywidualnych. W latach 1989-1996 jego prace były prezentowane na Targach Sztuki m.in. w Kolonii, Frankfurcie, Tokyo, Los Angeles, Londynie. Artysta otrzymał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, m.in został uhonorowany Złotym Medalem Gloria Artis (2020). Powstało kilka filmów o artyście, a Jego twórczość była omawiana w kilkuset artykułach – analizach i recenzjach.


Źródło: bwa.rzeszow

O sztuce artysty: jacekrykala.com