2023-09-16

Gisges-Dalecka Aleksandra – Shades of Femininity


14. Festiwal ARTKreuzberg
Berlin, Prinzessinnenstraße 21-24

Performance Oli Gisges-Daleckiej
z udziałem świetnych modelek

Zdjęcia: Joanna Knasińska