2021-03-15

Liszkowski Witold – Fluktuacje


9 marca – 16 kwietnia 2021
Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, pl. bpa Nankiera 8


Cykl – Sztuka Osobista


Kuratorzy: Andrzej Saj, Manfred Bator


Zdjęcia©W. Liszkowski

Więcej o artyście

oprac.©kkuzborska