2021-09-06

Godszling Agnieszka – Struktury


6 września 2021
Galeria Tkacka na Jatkach

Wystawa Struktury Agnieszki Godszling rozpoczęła
XLVIII Festiwal Sztuki Włókna
Kowary 2021.Agnieszka Godszling należy do Sekcji
Tkaniny Artystycznej w ZPAP Okręg Wrocławski.