2021-04-03

I widział Bóg, że było dobre


2 kwietnia – 10 czerwca 2021
Galeria Tkacka Na Jatkach, Wrocław

XVI Ogólnopolska wystawa poświęcona jest pamięci
Świętego Jana Pawła II. Odbywa się w 16. rocznicę odejścia
Papieża Polaka do Domu Ojca.


Bartosz-Mazuś Ewa Barbara, Istnienie w przestrzeni, tryptyk, 2021, 65×70


Bibrowicz Małgorzata, Prawdziwi i przejrzyści, 2021, kobierzec, 24×30 


Bielecka-Woźniczko B. Teresa, Kontynuacja, 2021, malarstwo, akryl, olej na płótnie, 50×50 


Boduszek Urszula, Dziękuję Ci Panie, 2021, malarstwo, akryl na płótnie, 50×40


Borek Arkadiusz, Stworzenie, 2012, fotografia, 20×30

Borek Dominika, Dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty,
dzień piąty, dzień szósty, 2020, 25×38
 

Burgielski Bartosz, Matka Ziemia w Kosmosie, 2021, gobelin na kanwie, 40×30
 

Chojnacka Maria Teresa, Madonna Medjugorie, z cyklu Madonna I, 2018, haft, 29×20


Chotnicka-Świat Dagmara, Akt tworzenia, 2021, gobelin, fragm., 100×76


Dyrda-Kortyka Krystyna, Stworzenie Adama, 2021, filc, transfer na bawełnie, 110×80


Forycka-Putiatycka Anna, Początek świata, 2021, olej na płótnie, fi 60


Głazik Lidia, Z cyklu: Ja Ariadna, 2018, rzeźba, żywica epoksydowa+metal, 40×37×23


Godszling Agnieszka, I tak upłynął wieczór i poranek, 2021, tkanina, aplikacja, 81×70


Górniak Barbara, Pustynia, 2016, fotografia, 50×60


Hendrychowska Krystyna, Wewnętrzne światło, 2021, gobelin, 48×30


Jakubów Jerzy, Na swój obraz i podobieństwo, 2021, malarstwo, akryl na desce, 75×45


Jaworska-Thomas Danuta, Serce, 2021, gobelin, 64×35


Jesinowicz-Nguyen Anna, Antropocen-1, 2021, tkanina, haft z aplikacją, 60×40
 

Kociołek Zuzanna, Medytacja Krzyża, 2021, tkanina, tech. wł., 38×38


Kotecka Beata, Prorok, 2021, rzeźba ceramiczna, 45×20×20


Kułacz-Karpiński Krzysztof, Lux Aeterna, 2021, malarstwo, akryl na płótnie, 60×60
 

Olszewska Ludwika, Ave Maryja, 2021, gobelin, 28×28
 

Owidzka Joanna, Czas, 2021, gobelin, 28×38
 

Poradowska-Werszler E. Maria, Początek i kres, 2021, tkanina, techn. folownicza, 105×66


Rębisz-Werszler Honorata, Niepokój 1, 2021, instalacja, len na filcu, 100×40
 

Trzebiatowski Janusz, z cyklu Katedra, 2020, pastel sucha, 65×46
 

Ugrewicz Alicja, Wiraż, tryptyk, 2019, malarstwo, 41×20 
 

Walczak-Jackiewicz Ewa, Archanioł Michał, 2019, malarstwo, olej na płótnie, 60×40
 

Werszler Jerzy, Tworzenie, 2021, rysunek piórkiem, 45×35
 

Werszler Rafał, Listy, fragm. obiekt papierowy, ręczne zwijanie i czerpanie, 150×30
 

Wieczorek Robert, Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są zapisane w Twojej księdze,
psalm 139, wer. 16, 2021, tkanina, 11×29
 

Prezentowane dzieła inspirowane są poematem
św. Jana Pawła II Tryptyk rzymski, rozdz. 2 – Medytacje
nad Księgą Rodzaju u progu Kaplicy Sykstyńskiej
,
ze szczególnym uwzględnieniem cz. 2. Obraz i podobieństwo. Papież przypomina, iż Uczynił Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo, a twórczość artystyczna pomaga dostrzec obecność Boga.


Patronat honorowy: Józef Kupny, Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Organizacja wystawy: prof. Ewa M. Poradowska-Werszler

Kurator wystawy: mgr Honorata Rębisz-Werszler

oprac.©kkuzborska