2020-03-22

Leśkiewicz-Zgieb Jadwiga (1941-2019) odeszła 22 listopada

Odeszła od nas 22 listopada 2019 ceniona i lubiana artystka.
Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła (1966)
w Państwowej Wyższej Szkole

Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Piękne są Jej tkaniny artystyczne i one zostają z nami.