2024-02-26

Kosińska Marzenna (1939-2024) odeszła od nas


8 stycznia 2024 roku z grona artystów ZPAP
odeszła Marzenna Kosińska.
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Członkini Związku Polskich Artystów Pastyków. Ceniona i utalentowana artystka zajmowała się malarstwem oraz sztuką tekstu i poezją konkretną.Zdjęcie dzieła Marzenny Kosińskiej
i informacja o artystce na stronie