2023-01-03

Rafael Santi w Brzegu


Łukasz Nawrocki – Portret Młodzieńca Rafaela Santi
12 września 2022 – do 30 kwietnia 2023
Gabinet Księcia Jerzego II. Brzeskiego
Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg, pl. Zamkowy 1


Wizyta w Muzeum Piastów Śląskich Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji i Nauki – Sławomira Adamca, z prawej, również na wystawie Rafaela, Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich – dr Dariusz Byczkowski, z lewej, Autor obrazu – dr Łukasz Nawrocki w środku

Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec


Dyr. Sławomir Adamiec


W środku Wicedyrektor Muzeum Anna Stefaniuk-Techmańska

Zdjęcia z wernisażu


oprac.©kkuzborska