2022-01-10

Kutera Anna – Spojrzenia


15 stycznia – 26 lutego 2022
Galeria Foto-Gen, Wrocław, pl. bpa Nankiera 8
Otwarcie wystawy: 15 stycznia 2022, w godz. 16-20.

Anna Kutera jest absolwentką Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu/obecna ASP,
którą ukończyła dyplomem (1977) w pracowni malarstwa
prof. Konrada Jarodzkiego (1927-2021)
Artystka obchodzi jubileusz 50-lecia pracy twórczej (1972-2022).
Od 45 lat jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków.

Cykl Fryzury, 1978 i 2009

Na wystawie Spojrzenia Anna Kutera prezentuje autoportrety
oraz przedstawienia innych osób w relacjach wobec otoczenia i kamery. Proste rejestracje twarzy, sytuacji spotkań i wymiany
spojrzeń, mimo pozorów oczywistości mają potencjał wielu warstw
znaczeniowych, które zazwyczaj ignorujemy w potocznym funkcjonowaniu.


Cykl Monolog, 1976

Adam Sobota – kurator wystawy pisze m.in.: Anna Kutera dążyła do określenia własnej pozycji w sztuce od pierwszych realizacji w 1972 roku. Jej twórczość wpisywała się początkowo w nurt konceptualny, który w tym czasie osiągnął swoją szczytową fazę, a Wrocław był uważany za polskie centrum takiej tendencji. Jednak artystki nie zadowalało zbyt abstrakcyjne i spekulatywne podejście do sztuki. Dlatego zaakceptowała program sztuki kontekstualnej, jaki w 1976 roku sformułował Jan Świdziński, z którym rozpoczęła wówczas kilkuletnią współpracę, wraz z kilkoma innymi wrocławskimi artystami, prowadzącymi Międzynarodową Galerię Sztuki Najnowszej. Kontekstualizm akcentował więź artystów z ich lokalnym środowiskiem i konkretną sytuacją społeczną, a dla Anny Kutery zawsze najważniejsze były jej osobiste relacje z ludźmi, z bezpośrednim otoczeniem i codziennymi życiowymi sprawami. Wyrażają to jej autoportrety oraz portrety innych osób, podobnie jak dzieła odnoszące się do takich kategorii jak: dom, środowisko naturalne, świat zwierząt czy przejawy emocjonalnych związków z przedmiotami. Dostrzegała wielki potencjał znaczeń zarówno w faktach życia prywatnego (sposoby uczesania, treści zwykłych rozmów czy dziecięcych zabaw), jak i w sprawach publicznych, które komentowała poprzez takie prace jak: „Psia afera” czy „Na przejeździe kolejowym”.

W 1973 roku Anna poślubiła Romualda Kuterę (1949-2020),
z którym współorganizowała działalność Międzynarodowej
Galerii Sztuki Najnowszej (MGSN) we Wrocławiu
(1973-1978). W latach 1978-1983 była kierownikiem
artystycznym Galerii Sztuki Najnowszej przy Państwowej
Pracowni Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Wystawie towarzyszy katalog z tekstami
Adama Soboty i Karoliny Jabłońskiej.

Źródło: fotogen.okis
Zdjęcia powierzone: Anna Kutera