2021-10-30

Knobloch Marian – Malarstwo


2-29 listopada 2021
Miejska Galeria Sztuki MM
Chorzów, Sienkiewicza 3

Wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej.


Fragment dzieła

Marian Knobloch urodzony w Chorzowie, ukończył studia
w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych (1965-1971).
Edukację zakończył dyplomem u profesora Mieczysława
Wejmana. Jest członkiem Związku Artystów
Plastyków oraz Stowarzyszenia Chorzowskich
Artystów Plastyków.
Jest także członkiem Paryskiej Akademii Artystów
Europy Centralnej. W ramach tej działalności otrzymał
medal Lʹ Akademie Des Artel De Lʹ Europe Centrale.

Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Chorzowa
za co został odznaczony medalem im. Juliusza Ligonia
„Zasłużony dla miasta Chorzowa”.

galeriamm.eu